News Comics Profiles Gallery trailer FAQ Author Forum Links

Q:Co je to Temnota?
A:Uměle stvořený svět z Chaosu. Je to rozsáhlá, prakticky holá planina. Povrch sem tam člení skaliska i vysoké ostré hory či naopak hluboké propasti, nezřídka propadající se přímo do Chaosu (pro lepší představu toho, jak Temnota vypadá, představte si lán země, plovoucí v Chaosu). V Temnotě nejsou tekoucí řeky, ale množství jezer a jezírek. Místa blízko vody jsou většinou obydlena. Temnota postrádá jakékoliv rostlinstvo, proto je povrch velmi prašný a v nejsušších oblastech zuří velké písečné bouře. Místní organismy jsou proto velmi tvrdé a odolné, aby v takto nehostiných podmínkách mohli vůbec přežít. Taktéž jsou všechny výhradně masožravé, vyjma pár vyjímek, které čerpají potravu přímo z Chaosu. Nikdo ji ještě pořádně nezmapoval, proto není jasné, jak je skutečně velká. Temnota nebe nemá. Krom tmavých mračen, kam až oko dohlédne, táhne se čistý Chaos se svýma barvama, skládající se z černé, tmavě fialové, tmavě modré a temně rudé. Tyto barvy se spolu pomalu mísí podobně, jako vytékající olej. Místní obyvatelstvo se naučilo měřit čas podle tohoto mísení. Den se vyznačuje převážně fialovou barvou „oblohy“, kdežto noc červenou. Démogorgon tento svět stvořil na počátku války jako přechodný svět pro démony. Nepočítal s tím, že zde budou muset žít tak dlouho. Je to velmi chudý svět a obyvatelé v něm velmi živoří. Na druhou stranu má velké bohatství nerostů, hlavně kovů.

Q:Co je to Chaos?
A:Tajemná entita, rozprostírající se kdesi mezi světy. Jako parazit je přichycen k vesmíru. Úmysly chaosu nejsou jasné - jestli se pokouší pouze kopírovat elementy svého hostitele a co nejvíce se mu podobat nebo jej pohltit a sloučit se s ním. Démoni vznikli z této entity, stejně jako Temnota. Viditelný chaos vypadá jako temná směs černé, modré, fialové a červené, míchajíc se a převalujíc jako olej. Chaos je neskutečně agresivní, přepisujíc elementy i DNA na svou bázi.

Q:Co je to Andělská pevnost?
A:Jak název napovídá, sídlo andělů. Je neustále v pohybu, jako všechno ve vesmíru. Z dálky se může zdát jako vyjímečně zářivá mlhovina. Ovšem z blízka se z mračen vynoří obrovská pevnost, obehnaná vysokou zdí a jedinnou, neprostupnou bránou. Ta je jedinným vchodem, ze shora je pevnost chráněna jakýmsi štítem nebo polem, zabraňující komukoliv se dostat dovnitř mimo bránu. Štítem však lze projít zevnitř. Architektura není nijak honosná, má sloužit spíše svému účelu, proto je velmi robustní. Mimo pár reprezentativních síní není pevnost nijak zvlášť zdobená. Její velkou dominantou je obrovská věž, vyrůstající z hlavní budovy. Po jejích stranách je pár menších věží. Pevnost neleží uprostřed hradeb, ale spíše ke vzdálenějšímu kraji. Tím pádem má před sebou velké prostorné nádvoří, hojně využívané k tréninku či jiným aktivitám.

Q:Nejstarší postava?
A:Hopedramon, kupodivu. První jeho výskyt je někde kolem roku 2001.

Q:Kdy to všechno začlo a jak?
A:Počátky vlastního příběhu se datují do roku 2002. Všechno to začalo jednoho večera, kdy Fan byla ještě škvrně, chodící do 8. třídy. Tehdy vytáhla ze šuplíku dvě spolu nesouvisející postavy a prostě si řekla, že je hodí spolu do jednoho příběhu. A že to budou anděl a démon. A bylo to. Toho večera byla ihned vymyšlena základní dějová linka, která se s postupem času rozrůstala, překrucovala, měnila až do současné podoby.

Q:Jak moc se postavy změnily?
A:Některé postavy za tu dlouhou dobu prodělaly velké a drastické změny, některé se prakticky vůbec nezměnily. Postava Daemon je prakticky úplně stejná jako její první verze, až na drobné kosmetické změny. Naopak třeba Hopedramon prodělal velmi mnoho změn, hlavně co se týká jeho zbroje.

Q:Kdo jsou andělé?
A:Andělé jsou humanoidní okřídlené bytosti na energetické bázi - to znamená že jsou anorganičtí. Jsou to vojáci, strážící neutralitu a svobodu vesmíru a zničí každého, kdo by toto chtěl ohrozit. Jsou to shapeshifteři - dokáží změnit svoji fyzickou formu, je-li to potřeba. Jsou velmi inteligentní, přizpůsobiví, s nadlidskou silou, smysly a rychlostí. Jsou pouze mužského pohlaví a prakticky na vymření.

Q:Co je to archantěl?
A: Archanděl je vojenská hodnost. Není to žádný speciální druh anděla. Aby bylo možno tuto hodnost získat, musí být dotyčný vynikající ve svých bojových schopnostech a být velmi schopný velitel. Popravdě se moc do této hodnosti nikomu nechce, protože tyto tituly jsou stejně jen formální. Mezi sebou jsou si andělé všichni rovni. A také vědí, jací jsou všichni příšerná sebranka a ukočírovat něco takového stojí strašné nervy.

Q:Kdo jsou démoni?
A: Praví démoni mají humanoidní formu. Byť se jejich vzhled mění s každým jedincem, některé znaky jsou společné pro všechny - ocas, tesáky, špičaté uši, drápy. Dalšími znaky mohou být rohy nebo křídla. Kůže je většinou velmi bledá, někdy na ní mohou být znaky jako pruhy nebo skvny. Jejich krev je koncentrovaný chaos a na první pohled má barvu černou. Protože postrádají červené barvivo v krvi, jejich sliznice má barvu modrou. Jsou to dokonalí predátoři stojící na samém vrcholu potravinového řetězce. Velmi inteligentní, rychlí a silní. Velmi agresivní k ostatním, mezi sebou jsou ale velmi milí a pozorní. Žijí ve velkých společenstvích a na svou rodinu jsou velmi háklivý a brání ji za každou cenu. Všeobecně jejich chování je velmi podobné kočkovitým šelmám. Dokonce se i podobně hlasově projevují. Démoni nejsou savci, proto démonky nemají prsa. Jsou také poměrně vzácné a i mají velmi omezenou plodnost. Je to jakási daň za praktickou nesmrtelnost - démona můžete pouze zabít, nemůže zemřít věkem nebo na nemoci. Úmrtnost mláďat je také poměrně vysoká, proto se o ně snaží co nejpečlivěji starat.

Q:Jakou roli v tom všem hraje Země a lidé?
A:Lidé zde nehrají vůbec žádnou roli, jsou pro příběh nepodstatní. Země se v tom celém ocitla čirou náhodou. Mohla to být i zcela jiná planeta.

Q:Kdy se to všechno odehrává?
A:Odehrává se to na planetě Zemi v současnosti. Hlavní dějová linie se odehrává v rozmezí 10 let.

Q:Jak je to s nebem a peklem?
A:Ani jedno neexistuje.

Q:S jakou tématikou tento comics je?
A:Tento comics se zabývá válkou mezi anděly a stínovými démony.

Q:Co je to webcomics?
A:To, na co právě koukáte :) Je to comics, volně publikovaný na internetu.

Q:Opět jeden z klasických příběhů boje dobra se zlem?
A:Na první pohled ano. Ovšem zdání klame. Boj dobra se zlem zde nehledejte. Vesmír není černobílý. Je šedý. Pojem dobra a zla je velmi relativní věc a záleží jen a pouze na úhlu pohledu.