News Comics Profiles Gallery trailer FAQ Author Forum Links

DÉMON STRACHU

Uměle stvořený démon, proto na rozdíl od jiných nevypadá organicky. Jeho tělo je poseto pláty zlatavé či mosazné barvy. Škvírami mezi těmito pláty či - chcete-li - brněním, prosvítá čistý chaos, zkomprimovaný do formy tohoto létajícího démona. Ač má velmi malá kovová přídla, létá velmi obratně a rychle. Jeho styl letu připomíná kolibříka. Celorudé oči neustále září, stejně tak jako kámen stejné barvy, který má na čele. Z pod helmy mu vyrůstá bujná dlouhá hříva červené barvy, dosahují až po pánev. Postrádá jakoukoliv mimiku. Oči má nepohyblivé, proto musí otáčet celou hlavou. Nepohyblivá tlama je neustále otevřená. Nemážádné nozdry a uši na jeho hlavě jsou nejspíš jen na ozdobu. Je možné, že veškeré podněty vnímá celým tělem. Na jeho masivních rukách se dvěma stejnými kameny jako na čele, má 4 prsty, schopné natahovat se i smršťovat, kroutit a pohybovat se ve všech směrech nezávisle na sobě. Nemají totiž kosti, jsou tvořeny jen z chaosu. Démon strachu nepříjímá žádnou potravu, energii čerpá přímo z chaosu. Jako stvořený démon je bezpohlavní, ani nedokáže mluvit či vydávat jakýkoliv zvuk a je vysoce loajální svému veliteli a pánovi. Jako jednotlivec je to velmi slabý démon, ale je vysoce nebezpečný v houfu. Jeho zbraněmi jsou 4 jakási chapadla tvořená z chaosu, jež se dokáží natáhnout do neuvěřitelné délky a tak se obtočit kolem své oběti i z pěkné dálky a přidržet si ji pro snazší zabití. Další je nashromáždění energie chaosu v tlamě a její následné vypuzení v podobě paprsku, mající velkou razanci. Je to démon stvořený čistě pro armádu a do boje. Žádný jiný účel nemá. Tito démoni jsou přechováváni ve velké místnosti ve sklepení Démonské pevnosti, kde trpělivě bez hnutí vyčkávají až jich bude třeba. Stvoření démona strachu je mnohem snazší než u žoldnéře.


zpět